27. oddíl Brno

27. chlapecký
katolický oddíl

Brno-Žebetín

Co jsme zač?

Jsme chlapecký katolický skautský oddíl.
Vznikli jsme oddělením od 72. oddílu
a tak jsme se v Žebětíně osamostatnili!
Patříme pod středisko IGNIS Brno.
Schůzky máme za budovou fary v naší
klubovně.

Kamarádi

Vedeme kluky ke
spolupráci a přátelství,
které často setrvávají do
dospělosti.

víra

Učíme naše děti
duchovním hodnotám
a křesťanským tradicím
naší vlasti.

zážitky

Z našich akcí vždy
vznikne hromada zážitků
a vzpomínek! Důkaz o
tom nesou naše kroniky.

kontakt

Dominik Šalomon – Kanon
Telefon: +420 739 092 555
E-mail: 27.brno@skaut.cz